Det er nå gjennomført en vurdering for å få til en hensiktsmessig politisk organisering tilpasset oppgavene fylkeskommunen vil ha fra årsskiftet og frem til utløpet av valgperioden. Fylkestinget vedtok i dag flere endringer. De største endringene er at saker innen næringsområdet flyttes fra hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø til fylkesutvalget, hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø skifter navn til hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø og hovedutvalg for kultur og utdanning utvides fra 11 til 12 medlemmer fra 1. januar 2010.

Fylkesutvalget vil i forbindelse med regionreformen fra årsskiftet og omfordelingen få følgende nye oppgaver:

-Eierskap Innovasjon Norge
-Folkehelse (nytt i den forstand at det blir en lovpålagt oppgave for fylkeskommunen)
-Regionale forskningsfond
-Marin sektor
-Næringsområdet (overføres fra hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø ).
-Rekruttering og kompetanseheving i landbruket
-Vannregion
-Energi (overføres fra hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø)

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø får følgende nye oppgaver:

Jørg Magne Hadland (KrF)
Jørg Magne Hadland (KrF) blir nytt medlem i hovedutvalg for kultur og utdanning.

-Vilt, innlandsfisk
-Ansvar for visse data innen naturressurser
-Klima
Hovedutvalg for kultur og utdanning får følgende nye oppgaver:

-Fagskoleutdanningen
-Spillemidler til kulturbygg

Fra 1. januar 2010 blir fylkeslandbruksstyret lagt ned. Fylkestingsmedlem Jørg Magne Hadland (KrF) er leder for fylkeslandbruksstyret. Når Hadland mister dette vervet vil han bli medlem av hovedutvalget for kultur og utdanning fra 1. januar 2010 og ut valgperioden.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Estland Kart Og Flagg
  av jto, 09.05.19

  Ungdommens fylkesutvalg skal på studietur til vennskapsfylke i Estland

  Les mer
 • HKU På Vennesla Bibliotek
  av jto, 24.04.19

  Vennesla kulturhus er blitt en solid kulturspreder

  Les mer
 • Klimasterik Logo
  av jto, 23.04.19

  Interpellasjon om klimastreik og fravær

  Les mer