Arrangementet finner sted delvis på Søgne videregående skole og i Søgne Gamle Prestegård.

Anleggsgartnerutdanningen omfatter bygging, drift og vedlikehold av hager, parker, friområder og idrettsanlegg. Programfagene skal legge grunnlaget for en profesjonell yrkesutøvelse som ivaretar samfunnets og ulike brukergruppers behov og er i samsvar med prinsippene for universell utforming.

av Torkelsen, Jan H., publisert 23. oktober 2009 | Skriv ut siden