Regjeringen vil gjøre dette gjennom flere tiltak. Det skal legges til rette for flere lærere gjennom styrket kommuneøkonomi og ved å endre opplæringsloven for å sikre en maksimumsgrense for tallet på elever per lærer. Satsingen på etter- og videreutdanning i skolen skal fortsettes. Det skal tilrettelegges for at mer av lærernes tid kan frigjøres til undervisning. Kvaliteten i det spesialpedagogiske støtteapparatet skal styrkes. Regjeringen vil sikre at alle skoler arbeider systematisk mot mobbing.
Det skal utredes hvordan en kan lovfeste rett til læreplass, supplert med et forsterket alternativt løp i skole. Samarbeidet med partene i arbeidslivet for å få nok læreplasser skal forsterkes og det skal stilles krav til offentlige virksomheter om å ta inn lærlinger. Arbeidet med å prøve ut nye evaluerings- og eksamensformer vil bli videreført. Regjeringen vil også videreutvikle praksisveien til fagbrev og gjøre den tilgjengelig for flere elever. Videre skal rådgivningstjenesten styrkes.

av admin, publisert 9. oktober 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Mandal Videregående Skole
  av jto, 17.10.19

  Ombyggingsarbeid på Mandal videregående skole vil bli avklart i økonomiplanen

  Les mer
 • Tungefoss
  av jto, 09.10.19

  Byremo videregående skole får midler til utvendig øvingsområde på Tungefoss

  Les mer
 • Y-valg 2019
  av jto, 08.10.19

  Velkommen til Yvalg 2019

  Les mer