Fylkesutvalget besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommune skal bidra med 780 000 kroner til Norwegian Offshore & Drilling Engineering (NODE) til delvis finansiering av kostnader forbundet med å realisere et Norwegian Centre of Expertise i Agder. NODE ble etablert i 2005. Fra starten hadde nettverket 29 bedrifter med en omsetning på rundt 5 milliarder kroner, rundt 1800 ansatte og en ordrereserve på 2,5 milliarder kroner.

av Torkelsen, Jan H., publisert 16. oktober 2009 | Skriv ut siden