Mandal kommune søkte i februar Kulturdepartementet om 50,9 millioner kroner i statstilskudd til oppføring av kulturhuset «Buen». Det har en kostnadsramme på 190 millioner kroner. Departementet har ikke ennå svart på søknaden og det ligger heller ikke inne midler til statstilskudd i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2010. Det er nå utarbeidet et forslag til en avtale mellom fylkeskommunen og Mandal kommune om gjensidig å garantere for samlet 40 millioner kroner for statstilskuddet. Fylkestinget godkjente i dag avtalen, mot stemmene fra Fremskrittpartiet og Pensjonistpartiet.

Fremskrittspartiet uttaler i sitt forslag, som ble nedstemt, at fylkeskommunen ikke ser seg i stand til å stille garanti for statstilskudd til kulturhuset i Mandal da fylkeskommunens økonomi er presset og det er store utfordringer fremover med hensyn til investeringer i skole og vei som må prioriteres.


Fylkestinget vedtok i april i år enstemmig å bevilge et tilskudd på 20 millioner kroner til utbygging av regionalt kulturhus i Mandal.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden