Takket være en stor bevilgning fra Augustinusfonden på 28 mio. danske kr. fokuserer Nationalmuseet nå sine krefter mot jordens nordområder med museets hittil største, tverrfaglige forskningssatsing: Nordlige Verdener. Initiativet skal produsere og formidle ny kunnskap og innsikt om forholdet mellem menneske og miljø i en tid da klimaendringene er merkbare.
Nordlige Verdeners faglige innhold består over en fireårsperiode (2009 – 2012) av 22 prosjekter som ledes av forskere fra samtlige avdelinger på Nationalmuseet. De enkelte forskningsprosjektene fokuserer på så forskjellige temaer, som hva kjøkkenmøddinger i Diskobukta kan fortelle om endrete bevaringsforhold for organisk materiale til hvordan istykkerbrutt kirkeinventar og omsmeltning av irske metallgjenstander kan bidra til å avsløre vikingenes vidstrakte kontakter langt uten for deres nordlige verden.
Nettverk i Nord: Kommunikasjon, handel og kulturmarkører
Det delprosjektet som Fylkeskonservatoren deltar i, ledes av seniorforsker Niels Bonde. Det er knyttet til hovedområdet Nettverk i Nord: Kommunikasjon, handel og kulturmarkører.
Her skal de nordlige samfunnene ses i en større sammenheng. De "marginale"  nordlige folk har til alle tider vært involvert i kulturelle og handelsbaserte nettverk som når ut i den globale verden. Eksotiske varer er sammen med en rekke andre elementer som klesdrakt og annen materiell kultur viktige markører i kulturell, etnisk og sosial henseende. Nettverkenes omfang og deres betydning som kanaler for kulturell utveksling, kommunikasjon og handel mellom Nord og Sør gjennom tidene skal belyses.
Delprosjektet har fått navnet Tømmerhus på de nordatlantiske øyer og på Grønland – diffusjon og innovasjon.

Formålet med prosjektet er å belyse kulturkontakten mellom områdene i Nordatlanteren.

Helge PaulsenPå 1700- og 1800-tallet er husbyggingen på Færøyene, Island og Grønland påvirket av norske tømmerbyggingstradisjoner. Norges rike tømmerressurser og sentrale beliggenhet i det nordatlantiske og vesteuropeiske område betyr at tømmereksport fra Norge til dette område har funnet sted ”til alle tider”. Og ”nykoloniseringen” i Nordatlanteren medførte et stort behov for byggematerialer, enten som halvfabrikata (tømmer) eller som ”ferdige løsninger”, dvs. prefabrikerte hus. Det eldste stående huset i Grønland fra 1734 hører til sistnevnte gruppe. Prosjektet er rettet mot bygninger som er oppført i denne perioden, og skal forsøke å belyse utviklingen innenfor husbygging i det nordatlantiske området.
I prosjektet skal man videreutvikle det norske nettet av dendrokronologiske grunnkurver for furu, slik at man både kan datere bygninger på Grønland og Færøyene og bestemme det eksporterte tømmerets opprinnelsessted i Norge. En skal dessuten undersøke og datere de tømmerbygningene som fremdeles står på Grønland og Færøyene. Uttaket av prøvemateriale i disse områdene skal gjøres av bygningsvernskonsulent Helge Paulsen (bildet) hos Fylkeskonservatoren.
Dendrokronologi har foreløpig ikke vært benyttet i bygningshistorisk forskning på Grønland og Færøyene.
Mer om prosjektet her.

av admin, publisert 15. oktober 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Juleverksted 2019
  av jto, 01.11.19

  Førjulsverksted på Sjølingstad og Vigeland hus

  Les mer
 • Publikumsmottak Kanonmuseet
  av jto, 28.10.19

  To millioner til publikumsmottak på kanonmuseet i Kristiansand

  Les mer
 • VAM
  av jto, 30.09.19

  Godt fjorår for Vest-Agder-museet

  Les mer