Fylkeskonservator Franz-Arne Stylegar opplyser at arkeologiske undersøkelser vil utsette den planlagte utbedringen av E-39 på Lene i Lindesnes noe. Lyngdal kommunestyrets flertall sa nylig ja til Statens vegvesens plan for trafikksikring av den 900 meter lange strekning på E39 Veien skal rettes ut og få en slakere stigning. Oppgraderingen av strekningen skulle starte i høst for å få veien ferdig til våren. Det er funnet et felt med kokegroper på stedet hvor veiutbedringen skal gjøres. Dette må undersøkes nærmere. -Klaffer alt, kan de begynne på veien over nyttår, sier Stylegar til Farsunds Avis.

-Det er sent på året. Dette er arkeologene også innforstått med. Det er Kulturhistorisk museum som skal gjennomføre utgravingen, og de må strekke seg fryktelig langt for å få dette til Samtidig er det politisk og menneskelig umulig å ikke prioritere et sånt tiltak, sier fylkeskonservatoren til Farsunds Avis.

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. oktober 2009 | Skriv ut siden