Kvinesdal kommune har satt i gang rullering av kommuneplanens samfunnsdel. Da fylkestinget tirsdag avga fylkeskommunens uttalelse til oppstarten av planprosessen ble det fremhevet at kommunen har lagt opp til en god prosess med deltakelse fra innbyggerne, lag, foreninger og næringsliv. Kommunen har rettet søkelyset på utfordringsområder knyttet til blant annet folketall og befolkningsutvikling, klima og miljø, likestilling, levekår, tjenesteproduksjon og kommunestruktur.

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. oktober 2009 | Skriv ut siden