Mandal kommune søkte i februar Kulturdepartementet om 50,9 millioner kroner i statstilskudd til oppføring av kulturhuset «Buen» som har en kostnadsramme på 190 millioner kroner. Kommunen har ikke mottatt svar til tross for flere henvendelser. Vest-Agder fylkeskommune har heller ikke fått noen signaler fra Kulturdepartementet på at man ikke vil bevilge statstilskudd, men departementet har heller ikke gitt noen signaler på hvor stort et tilskudd vil bli. Det er nå utarbeidet et forslag til en avtale mellom fylkeskommunen og Mandal kommune om gjensidig å garantere for samlet 40 millioner kroner for statstilskuddet. Fylkesutvalget anbefalte i dag, mot Frps stemmer, at fylkestinget 20. oktober skal godkjenne avtalen og stille garanti for 20 millioner kroner.

Fremskrittspartiet uttaler i sitt forslag, som ble nedstemt, at fylkeskommunen ikke ser seg i stand til å stille garanti for statstilskudd til kulturhuset i Mandal da fylkeskommunens økonomi er presset og det er store utfordringer fremover med hensyn til investeringer i skole og vei som må prioriteres.

Den viktigste årsaken til finansieringsløsningen det nå legges opp til er at enhver forsinkelse fremover vil øke kostnadene i prosjektet. Kostnadene i byggemarkedet er på vei oppover.

Fylkestinget vedtok i april i år enstemmig å bevilge et tilskudd på 20 millioner kroner til utbygging av regionalt kulturhus i Mandal.

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. oktober 2009 | Skriv ut siden