Fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe fra Demokratene har i en interpellasjon reist spørsmål til fylkesordfører Thore Westermoen om muligheten for å gi tilbud om gratis kjøreopplæring til elevene i Vest-Agder. Fylkesordføreren viste i sitt svar i fylkestinget i dag til at det i gjennomsnitt koster rundt 30 000 kroner for en ungdom å ta førerkort. Dersom fylkeskommunen skulle dekke slike utgifter for alle elever i videregående opplæring ville det koste fylkeskommunen anslagsvis 60 millioner kroner per år per årskull med 18-åringer. -Vest-Agder fylkeskommune har imidlertid ikke budsjettert midler til å dekke utgifter til kjøreopplæring for elever, og jeg mener det vil være meget vanskelig å skaffe til veie de nødvendige midlene gjennom omprioritering i utdanningsbudsjettet, svarte Westermoen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. oktober 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Førerkort
  av jto, 25.06.19

  Enkelte kjøretimer blir ikke lenger regnet med i fraværsgrensen

  Les mer
 • Gratis Sommerkurs I 2019
  av jto, 05.06.19

  Gratis sommerkurs i matematikk og naturfag 2019

  Les mer
 • Datamus
  av jto, 22.05.19

  Vest-Agder får digital skolehelsetjeneste fra høsten

  Les mer