Refleksdagen 2009 arrangeres i dag. Den markerer inngangen til mørketiden ved å rette oppmerksomheten på synlighet i trafikken og refleksbruk. På Refleksdagen blir det arrangert refleksdemonstrasjoner, tellinger og «Den store refleksjakten», hvor alle barneskoler er invitert til å delta. Målet med Refleksdagen er å øke refleksbruken, og få ned antall ulykker med fotgjengere. Refleksdagen markeres over hele landet. Trygg Trafikk har de siste tre årene foretatt tellinger av refleksbruk. Bare 17 prosent av voksne fotgjengere bruker refleks i områder med veibelysning. I Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet er det et definert mål at i 2010 skal tilsvarende tall være minst 35 prosent.

For å nå dette målet må alle gode krefter forenes. Den nasjonale refleksdagen er et viktig bidrag. Trygg Trafikk håper at vedvarende informasjonsarbeid og økt tilgjenglighet vil få flere til å bruke den lille livredderen. Årets Refleksdagenrefleks er designet av kunster Gunilla Holm Platou.

av admin, publisert 14. oktober 2009 | Skriv ut siden