-Grenlandsbanen og Sørvestbanen er naturlige deler av det utredningsarbeidet som vil utgjøre grunnlaget for neste Nasjonal Transportplan, sa jernbanedirektør Elisabeth Enger på et møte i Jernbaneforum Sør før helgen. -De ulike fasene av utrednings- og planarbeidet vil kreve flere forskjellige former for samarbeid og dialog med fylkeskommunene, aktuelle fagmiljøer og samarbeidsfora som Jernbaneforum Sør, sa jernbanedirektøren. Leder av Jernbaneforum Sør Oddvar Skaiaa takket umiddelbart for invitasjonen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. oktober 2009 | Skriv ut siden