KS tror Liv Signe Navarsete som ny kommunalminister og Maghild Meltveit Kleppa som ny samferdselsminister kommer til å bety mye for norske kommuner og fylkeskommuner. -At kommunalministeren også har fersk kompetanse fra samferdselssektoren er svært positivt, sier KS-leder Halvdan Skard. For KS er det en klar fordel at de to statsrådene som bytter plass har bred erfaring fra nettopp de departementene de har vært i. -Fra neste år overtar fylkeskommunene halvparten av veiene her i landet. Da er det betryggende å vite at samferdselsministeren er godt kjent med de utfordringene ansvarsoverdragelsen innebærer. Det samme gjelder for den nye kommunalministeren som vil møte disse utfordringene gjennom de faste møtene KS har med regjeringen, opplyser Halvdan Skard.

Allerede 3. november møter KS-ledelsen landets nye kommunalminister. Navarsete er også invitert til å delta på KS sitt landstyremøte 30. oktober. KS arbeider for at kommunene og fylkeskommunene skal få størst mulig handlefrihet, slik at de kan yte de gode tjenestene overfor sine innbyggere. -Vi ser frem til at Liv Signe Navarsete skal overta ledelsen av kommunaldepartementet og vi har store forventinger, sier Skard.

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. oktober 2009 | Skriv ut siden