Fylkeskonservatoren har varslet oppstart av tre nye fredningssaker i fylket: Huseby kongsgård og Sigersvoll i Farsund og Lensmannsgården i Bakke i Flekkefjord.

Fra fangekjelleren i LensmannsgårdenI Bakke er det våningshuset på den gamle Lensmannsgården fra 1700-tallet som vil bli foreslått fredet. Som historisk lensmannsgård med alle funksjoner intakt er den av stor kulturhistorisk betydning. Fylkeskonservatoren ønsker derfor å sikre bygningen (gnr. 138, bnr. 5) ved å foreslå fredning.

Huseby kongsgård (gnr. 2, bnr. 1) med bygningsmiljø og hageanlegg er et kulturmiljø av både regional og nasjonal interesse. Vest-Agder fylkeskommune vil sikre dette miljøet ved å foreslå fredning av bygningene og det omliggende hageanlegget. Fredningsforslaget vil omfatte følgende bygninger og anlegg på eiendommen; våningshus, forpakterbolig, stabbur og uthus, samt hageanlegget rundt bygningene for å bevare virkningen av kulturminnene i miljøet.

SigersvollVåningshus og uthus på Sigersvoll (gnr. 56, bnr. 3) er sammenbygd, noe som er typisk for eldre Listahus. Bygningen er meget godt bevart. Sjøbua på bruket er nylig restaurert etter antikvariske prinsipper og er den siste gjenværende gamle bua i Sigersvollstrand. Vest-Agder fylkeskommune ønsker å sikre bygningene ved å foreslå fredning.

av admin, publisert 29. oktober 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Juleverksted 2019
  av jto, 01.11.19

  Førjulsverksted på Sjølingstad og Vigeland hus

  Les mer
 • Publikumsmottak Kanonmuseet
  av jto, 28.10.19

  To millioner til publikumsmottak på kanonmuseet i Kristiansand

  Les mer
 • VAM
  av jto, 30.09.19

  Godt fjorår for Vest-Agder-museet

  Les mer