Tusenårsmålene står i sentrum for Internasjonal Uke i Kristiansand.. Åtte konkrete mål for å skape en bedre verden som alle verdens ledere skrev under på i år 2000. For å nå målene er det ikke nok å bekjempe fattigdom og sykdommer, sikre utdanning og likestilling. Vi må hele tiden utfordre oss selv og andre på holdninger og handlinger i en globalisert verden. Dette aspektet vil også bli belyst i Internasjonal Uke i Kristiansand, sier ordfører Per Sigurd Sørensen om det omfattende arrangementet som forgår fra søndag 18. oktober til søndag 25. oktober. Vest-Agder fylkeskommunen støtter arrangementet økonomisk.

Uka består av en rekke arrangementer for store og for små. I deles oppmerksomheten med Kristiansand kommunes 30 års jubileum for samarbeidet med vennskapsbyen Rajshahi i Bangladesh.

Hovedarrangørene av Internasjonal Uke i Kristiansand i år er FNsambandet, Kristiansand kommune, Universitetet i Agder og Grønn Hverdag. Mange andre lag og organisasjoner er imidlertid med på å’lage de ulike aktivitetene.

FN-logoFNs tusenårsmål:

1 Halvere ekstrem fattigdom og sult
2 Sikre utdanning for alle
3 Styrke kvinners stilling
4 Redusere barnedødelighet
5 Redusere svangerskapsrelatert dødelighet
6 Stoppe spredning av hiv/aids, malaria og andre dødelige sykdommer
7 Sikre miljømessig bærekraftig utvikling
8 Bygge et globalt partnerskap for utvikling

Les programmet her.

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. oktober 2009 | Skriv ut siden