Da regjeringen i går presenterte sin politiske plattform for kommende valgperiode var tannhelse et at temaene. Det ble i valgkampen fremsatt flere løfter for å redusere tannlegepasienters utgifter. I plattformen uttrykker regjeringen at den vil sikre tilgjengeligheten til tannhelsetjenester og følge opp stortingsmeldingen om framtidas tannhelsetjenester). -Vi har som mål at det offentlige gradvis skal ta et større ansvar på tannhelsefeltet, og utrede ulike modeller med sikte på at det etableres et tak på hvor mye den enkelte selv skal dekke av utgifter til nødvendig tannbehandling. Vi vil innføre gratis tannhelsekontroll for eldre over 75 år, sier Liv Signe Navarsete, Jens Stoltenberg og Kristin Halvorsen.

Aftenposten gjengir i dag det de tre partiene ga løfter om på tannhelsefeltet for stortingsvalget. SV lovte at ingen skal betale mer enn 2500 kroner i året hos tannlege. Ap lovte også et tak på utgiftene, men har ikke konkretisert hvor lavt det skal ligge. Sp ønsker på sikt at utgiftene skal komme inn under frikortordningen. Ap uttrykte at partiet i tillegg vil gi gratis undersøkelse til alle over 75 år og gratis behandling for alle som deltar i NAVs kvalifiseringsprogram, samt gratis tannlege i Den offentlige tannhelsetjenesten for unge under 21. Det siste lovte også Sp. SV lovte gratis tannbehandling for alle under til unge 23 år.

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. oktober 2009 | Skriv ut siden