Sørlandets tekniske skole i Grooseveien 36 i Grimstad ble i sin tid etablert som et sameie mellom Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner. Staten overtok driften av skolen i 1977. Skolen hadde inntil da vært drevet og eiet av Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner i fellesskap. Ved driftsovertakelsen i 1977 var det statens hensikt også å overta eiendommen. Overdragelse av eiendommen fant imidlertid ikke sted før i 1987. Eiendommen brukes i dag av Statsbygg til utleie av lokaler til Universitetet i Agder avdeling Grimstad. Dagens leiekontrakt utløper 31. desember.2012 og vil ikke bli fornyet. Universitetet flytter til Kampus Grimstad høsten 2010. Fylkesutvalget samtykket i går i at det inngås en avtale mellom fylkeskommunene og staten. Den skal regulere rettigheter og forpliktelser ved gjennomføringen av et fremtidig salg av eiendommen og prinsippene for verdisettingen av partenes andel av eiendommens verdi og hvordan salgsinntekten skal fordeles mellom partene.

av admin, publisert 7. oktober 2009 | Skriv ut siden