Da representantene i hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø onsdag avholdt møte på Skandinavisk Trafikksenter AS i Kristiansand ble de presentert for et nytt trafikksikkerhetstiltak. For en tid tilbake ble det tatt initiativ fra ildsjeler i trafikksikkerhetsarbeidet i Vest-Agder for å kunne ta i bruk et nytt holdningsskapende element i arbeidet. En ønsket å kunne dokumentere hva som skjer med passasjerer og bilen ved et bråstopp i 70 kilometer. Nå foreligger resultatet som presenteres på en spesiallaget henger med film og bilder. Her vises de enorme kreftene som medfører uhyggelige konsekvenser for personer i bilen og på kjøretøyet.

av admin, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden