-Politikerne lovet mye i valgkampen rundt tannhelse, men heller ikke denne gangen følges det opp i praksis. Formuleringene i statsbudsjettet er så vage at de knapt kan sies å ha noen reell verdi, sier forbundsleder Borge Rørvik i Norsk Pensjonistforbund til Dagens Medisin. I forslaget til statsbudsjett ser man ingen spor etter det varslede tannhelseløftet. Det er ikke varslet noe tak på tannlegeutgifter, og det er heller ikke funnet penger til å innfri det konkrete løftet om å gi eldre over 75 år gratis tannundersøkelse. Bevilgningene til tannhelsetjenesten økes fra 66 til 70,5 millioner kroner - som tilsvarer en nullvekst.

Privatpersoner bruker rundt åtte milliarder kroner i året på tannbehandling. På vårens landsmøter og under valgkampen kom både Arbeiderpartiet og SV med løfter om at staten skal ta en større del av tannlegeregningen. SV har lovet at ingen skal betale mer enn 2500 kroner i året hos tannlege. Ap lovet også et tak på utgiftene, men har ikke konkretisert hvor lavt det skal ligge. Sp ønsker på sikt at utgiftene skal komme inn under frikortordningen.

I den nye regjeringsplattformen ble partiene enige om at ulike modeller skal utredes med sikte på å etablere et tak på den enkeltes utgifter til «nødvendig tannbehandling.» Konkret lovet imidlertid Regjeringen at eldre over 75 år skal få gratis tannbehandling.

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. oktober 2009 | Skriv ut siden