-Nestleder i Transport og kommunikasjonskomiteen på Stortinget Anne Marit Bjørnflaten (Ap) og komiterådgiver Odd Steinar Viseth besøkte Kristiansand onsdag. Hensikten med besøket var å bli oppdatert om Vest-Agders utfordringer og behov innen samferdsel fremover. Etter møter med flere representanter fra samferdselsektoren lokalt og regionalt fikk de med seg mye god informasjon for det videre arbeidet i komiteen og på Stortinget. For oss partikolleger til Bjørnflaten har vi lagt et godt grunnlag for kontakt og dialog med både henne og våre partimedlemmer i stortingskomiteen, sier fylkesvaraordfører Toril Runden, som deltok i besøket sammen med varaordfører Mette Gundersen i Kristiansand.

Kristiansandspakken

Under besøket ble det tatt opp flere tema. Det ble rettet mye søkelys på Kristiansandspakke 1 som blant annet innebærer betydelig forbedring av veinett og transportmønster fra Kristiansand sentrum og vestover. Saken om Kristiansandspakken er nå klar for behandling i Transport- og kommunikasjonskomiteen. Den skal behandles i Stortinget i plenum før jul.

E-39-planlegging

Et viktig ledd i planleggingen av E-39 fra Søgne og vestover til Rogaland er å få på plass en såkalt konseptvalgsutredning. -Vi var opptatt av at det gis høy prioritet for å få utredningen raskest mulig ferdig og at det avsettes tilstrekkelig med midler og ressurser til planarbeidet, sier Runden.

Sørvestbanen

Toril Runden fylkesvaraordfører AP
Toril Runden fylkesvaraordfører AP
Sørvestbane-prosjektet med sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen var et annet tema. –Vi understreket betydningen av å få en tidsmessig jernbane i Agder som kan redusere reisetiden mellom Oslo og Kristiansand til under tre timer og sikre en effektiv godstransport.

Prosjektfinansiering

Vi påpekte også overfor Bjørnflaten viktigheten av at et stort flertall i Arbeiderpartiet går inn for prosjektfinansiering av større veiprosjekter. –Det vil medføre at flerårige prosjekter gjøres uavhengige av de enkelte års statsbudsjetter. Det vil føre til mer helhetlighet og forutsigbarhet for gjennomføringer. Gode eksempler på dette er både nye E-39 over Kvinesheia og Fedafjorden og E-18 prosjektet mellom Kristiansand og Grimstad, sier fylkesvaraordfører Toril Runden.

Kjevik

Ved ankomsten på Kjevik ble Bjørnflaten og Viseth også oppdatert om status og behov på Kristiansand Lufthavn Kjevik På møtet deltok også representanter fra lufthavnsledelsen

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. oktober 2009 | Skriv ut siden