Her kan du lese hele talen:

Toril Runden holdt tale for de nyutdannede fag- og svennebrevmottakerne.
Toril Runden holdt tale for de nyutdannede fag- og svennebrevmottakerne.
Kjære nybakte fagarbeidere, kjære gjester.

På vegne av Vest-Agder fylkeskommune er det en glede å få lov å hilse dere på denne store dagen, og det er en ære å få dele ut beviset på den kompetansen dere har skaffet dere etter år med opplæring.

Kunnskap er lett å bære, sies det. I det ligger det at det er en verdi som hver enkelt kan bære med seg og gjøre seg nytte av hvor en er i livet. Og kunnskap er den viktigste kapitalen et samfunn eier. Den kompetansen hver enkelt av dere, og oss andre har, er en del grunnkapitalen vår som gjør Norge til et av verdens beste land å bo i. Ja vi er sågar kåret til det beste land å bo i.

Lærlingeordningen og fagopplæringen har dype røtter og lange tradisjoner i laugsvesenet i Norge.

Laug er lokale sammenslutninger av håndverkere som fra middelalderen vokste fram for å beskytte medlemmenes interesser og for å drive opplæring innen fagene. Jeg har akkurat vært i Rådhuset i Barcelona og den flotteste salen der var Laugssalen med mye gull og flott fliser i golvet som framstilte hvert håndverk. I dag samarbeider fortsatt bransjene om inntak av lærlinger og opplæring, men organiseringen er noe annerledes. Og heldigvis for det, kanskje?

Vest-Agder har alltid hatt en god fagopplæring og vi er helt fremst når det gjelder antall lærlinger. Dette får vi til takket være et nært og godt samarbeid mellom partene i arbeidslivet og fylkeskommunen.

I dag er det samlet mange fagarbeidere på Tangen videregående skole – den ”fantastiske skolen”….

Alle dere til sammen kan nok utføre alle de tjenestene som etterspørres i et samfunn - det er en trygghet over denne forsamlingen – skjer det noe her så er her nok av fagfolk som kan trø til:

- går strømmen er her elektrikere

- ryker dataanlegget er her folk som kan drifte ikt-utstyr

- det er anleggsmaskinførere som sørger for trygge veier/tuneller til vi skal hjem igjen

Toril Runden med en glad fagbrevsmottaker, Shpresa Berani Hoti..
Toril Runden med en glad fagbrevsmottaker, Shpresa Berani Hoti..
Slik kan en fortsette med fag etter fag…alle fagene har en funksjon i samfunnet. Alle i salen er like viktige for framtidas Norge for å kunne yte kvalitativt gode tjenester til befolkningen.

Her er over 40 store og små fag representert – 2 kandidater skal få fagbrev i faget ortopedisk fottøy – et lite fag (framstiller, vedlikeholder og reparerer ortopediske hjelpemidler).

De fleste av dere har en lang læretid bak dere. Dere har gått 2 år i skole og 2 år som lærling i en bedrift. Andre av dere har tatt fagbrev som praksiskandidat – det vil si at dere har fått dokumentert allsidig praksis i faget, avlagt teorieksamen og gått opp til fag/svenneprøve. Uansett vei fram til målet er alle fag og svennebrevene like mye verdt. Alle har vært oppe til samme sluttprøve.

Og alle av dere er like viktige for å holde hjulene i gang.

Det er mange som lurer på om det er noen forskjell på fag og svennebrev. Forskjellen har med tradisjoner å gjøre, men uansett er statusen for begge lik.

Fag-og svennebrev gir den enkelte selvstendighet og selvtillit og er forhåpentligvis en inspirasjon til å utvikle fagstolthet og trygghet som håndverker og fagarbeider. Fagbrevet er starten på en karriere som gjennom ytterligere praksis vil perfeksjonere hver i sær innen eget fagområd

Fagutdanningen dere nå har gjennomført er også grunnlag for videre studier enten på fagskole eller høgskole/universitetsnivå.

HMS – helse,miljø og sikkerhet har dere lært mye om både på skolen og i bedriften og det ligger nok under huden på de fleste av dere. Hold fortsatt fokus på alle HMS-krav og husk at dere nå er fagarbeidere og forbilder for mange unge. Unngå snarveier – ta sikkerheten på alvor.

Framtidas lærlinger trenger gode instruktører. Framtidas instruktører sitter i denne salen. Jeg oppfordrer dere til å bringe det dere har lært videre til nye lærlinger. Dere kan delta på instruktørkurs og bli oppgradert i forhold til å bli instruktør/veileder eller kanskje som medlem av prøvenemnda. Vi trenger etter hvert nyrekruttering til prøvenemndene i Vest-Agder.

Fag-og svennebrevet er et bevis for at hver enkelt av dere gjennom energisk og målbevisst arbeid gjennom mange år har dyktiggjort dere for yrker vi ikke kan unnvære.

Avslutningsvis vil jeg gjerne få gratulere alle dere nye fagarbeidere med dagen og ønske lykke til videre i deres karriere om det blir som fagarbeider innen eget fag, i andre fag eller videreutdanning. Vi har bruk for dere alle.

· Lykke til!avsluttet fylkesvaraordfører, Toril Runden.

Toril Runden fikk også delt ut fagbrev til sin egen sønn, da Maruis Jensen får fagbrev i armeringsfaget
Toril Runden fikk også delt ut fagbrev til sin egen sønn, da Maruis Jensen får fagbrev i armeringsfaget

av admin, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Søgne Videregående Skole
  av jto, 15.11.19

  Søgne videregående skole inviterer til informasjonsmøte 20. november

  Les mer
 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer
 • Lyngdal Vgs Åpningsarrangement 2019
  av jto, 29.10.19

  Flott opprustet skolebygg åpnet i Lyngdal

  Les mer