Det er styret i Agder Kollektivtrafikk AS som vil vedta endelig budsjett for selskapet, basert på de bevilgninger selskapet får fra Vest-Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune og Areal- og Transportutvalget for Kristiansandsregionen. Fylkestinget vedtar i Årsbudsjett 2010 fylkeskommunens bevilgning. I fylkesrådmannens forslag til årsbudsjett for neste år legges det opp til at fylkeskommunen skal bevilge til sammen 179 millioner kroner til kollektivtrafikken i 2010. Dette er en økning på 9,6 prosent fra 2009. Agder Kollektivtrafikk AS får en økt bevilgning på 12 millioner kroner. Det utgjør 80 prosent av selskapets samlede behov for økning i 2010.

Da budsjettøkningen i hovedsak knytter seg til aktivitets- og tilbudsnivået i kristiansandsregionen, utfordres Kristiansand kommune og ATP-utvalget av fylkerådmannen til å bevilge de resterende 2,4 millioner kronene som mangler for å kunne opprettholde tilbudet på dagens nivå. Dersom det ikke finnes finansiering for dette, kan aktivitetskutt og takstøkning utover prisvekst)bli aktuelt. Dette anser fylkesrådmannen som spesielt uheldig når en ønsker å beholde kollektivtrafikkens andel av trafikkveksten i kristiansandsregionen. Forskning viser at kortsiktige endringer i busstilbudet fører til at kollektivtrafikken mister passasjerer på kort og mellomlang sikt. Det koster mer å få en ny passasjer enn det en sparer på å miste en.

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. november 2009 | Skriv ut siden