• Vil ha ”park and ride” -område ved E-39 på Vigeland i Lindesnes
  av admin, 26.11.09

  Vil ha ”park and ride” -område ved E-39 på Vigeland i Lindesnes

  Lindesnes kommunestyre vedtok i november i fjor en reguleringsplan for E 39 mellom Fardal og Osestad...

  Les mer
 • Overførte veimidler fra fjoråret brukes til flere utbedringstiltak på fylkesveiene i år
  av Torkelsen, Jan H., 26.11.09

  Vest-Agder og Rogaland samarbeider om riksveiutbygging

  Hovedutvalg for næring samferdsel og miljø gikk onsdag inn for at Vest-Agder fylkeskommune skal...

  Les mer
 • Nullvisjonsprosjektet i Lyngdal og Farsund forlenges
  av Torkelsen, Jan H., 26.11.09

  Tjue prosent færre skal skades eller omkomme i trafikken i Agder

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 26.11.09

  Vil videreføre Areal- og transportprosjektet i Kristiansandsregionen

  Areal- og transportprosjektet i Kristiansandsregionen - ATP - ble startet 1. januar 2004 som er...

  Les mer
 • Fylkesordførerene samlet i Hordaland
  av admin, 25.11.09

  Westermoen: -Dette er en dag vi har ventet lenge på

  -Prosjektet vi åpner idag er en del av det tredje store prosjektet i Listerpakken Kjørrefjord –...

  Les mer
 • Tankevekkende om konsekvensene av et bråstopp i 70
  av Torkelsen, Jan H., 24.11.09

  Utforkjøringsulykker og unge mannlige førere dominerer statistikken over trafikkdødsfall

  Les mer
 • Vegvesenet foreslår piggdekksesong fra 1. november til 10. april
  av Torkelsen, Jan H., 19.11.09

  Samferdselsdepartementet har ikke oversikt over vegvesenets utredningskapasitet

  På et konsultasjonsmøte mellom staten og KS nylig fremmet KS et ønske om mer detaljert dokumentasjon...

  Les mer
 • Fire personer er omkommet i trafikken i Vest-Agder i år
  av Torkelsen, Jan H., 17.11.09

  Kristiansandere dårligst til å bruke refleks, lyngdølene mye bedre

  Les mer
 • Kollektivkunder får bedre rettigheter i ny avtale
  av Torkelsen, Jan H., 13.11.09

  Kollektivkunder får bedre rettigheter i ny avtale

  En avtale om standard for reisegaranti ble nylig signert mellom Kollektivtrafikkforeningen og...

  Les mer

Fylkeskommunens veiansvar øker med 750 kilometer fra årsskiftet

Fylkeskommunene overtar fra årsskiftet ansvaret for svært mye av riksveinettet riksveifergene. Dette veinettet sammen med dagens fylkesveier skal benevnes fylkesveier og fylkesveiferger....

av Torkelsen, Jan H., 04.11.09

Ti personer er omkommet i trafikken i Vest-Agder hittil i år

I Vest-Agder er ti personer omkommet i trafikken hittil i år viser tall fra Trygg Trafikk. Det er like mange som på samme tid i fjor. Seks personer er omkommet i tre forskjellige ulykker på E 39. To...

av admin, 02.11.09

Økt press for fortgang i utbedringen av E-39 mellom Søgne og Ålgård

Listerrådet, Lindesnesrådet, Dalanerådet og Vest-Agder fylkeskommune er enige om å øve press mot Samferdselsdepartementet for å få laget en konseptvalgutredning - det vil si en av de sentrale...

av Torkelsen, Jan H., 02.11.09

Tollbodgata i Kristiansand blir bussgate

Det arbeides med å bygge om to kvartaler i Tollbodgata til bussgate. Mellom Kirkegata og Vestre Strandgate skal Tollbodgata oppgraderes med granittheller på fortau, nye busstopp, nye bussbuer, ny...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01