Det pågår nå et arbeid med utvikling av Søgne videregående skole. I tråd med et fylkestingsvedtak som ble fattet i fjor har skolen sammen med utdanningsavdelingen i fylkeskommunen utarbeidet en plan for opptrapping av fagtilbudet ved skolen. Det er videre utarbeidet et utkast til funksjonsprogram for skolen som bakgrunn for videre bygningsmessig planlegging.

I skolens strategi må skolens driftsmodell, bygninger og fysiske miljø også understøtte innholdet i en ”grønn nisjeskole”. Arbeid med dette skal nå videreføres og konkretiseres i en helhetlig plan for skolen. Planen skal også omfatte rehabilitering av eksisterende bygg og eventuelt nye bygg. I den sammenhengen vil det også inngå en vurdering av alternative energiformer med særlig fokus på mulighetene innenfor lokal bioenergiproduksjon basert på skolens egne ressurser. Det vil bli utarbeidet et romprogram som sammen med funksjonsprogrammet skal danne grunnlag for et arkitektoppdrag. Arkitekten og skolen skal utvikle dette videre til en skisse med kalkyle. Denne vil bli fremmet for politisk behandling høsten 2010.

av admin, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Førerkort
  av jto, 25.06.19

  Enkelte kjøretimer blir ikke lenger regnet med i fraværsgrensen

  Les mer
 • Gratis Sommerkurs I 2019
  av jto, 05.06.19

  Gratis sommerkurs i matematikk og naturfag 2019

  Les mer
 • Datamus
  av jto, 22.05.19

  Vest-Agder får digital skolehelsetjeneste fra høsten

  Les mer