Seks etablerere fra Vest-Agder ble mandag tildelt ARTSTART-stipender under en tilstelning på etablerersenteret EVA i Kristiansand. Etableringsstipend er ikke noe nytt, men ARTSTART er et prosjekt, hvor stipendmidler blir kanalisert til forretningsidéer og kommersielt forankrede prosjekter innen områder som kulturbasert næring og opplevelsesnæringene. ARTSTART har fokus på innovasjon og nyskaping. ARTSTART skal gi stipendmottakerne best mulig støtte til gjennomføring av prosjektene. Det er mange kreative personer i Vest-Agder med gode idéer til egen virksomhet, og gjennom denne ordningen får de god anledning for å satse på eget prosjekt.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden