Samtlige kommuner på Sørlandet mottok i forrige uke invitasjon fra fylkeskommunene om å delta på eiersiden i nyetablerte VisitSørlandet AS. Etablering og drift av Visit Sørlandet AS som felles markedsføringsselskap for Sørlandet bygger på felles forpliktelser mellom fylkeskommunene, kommunene og næringen. Det er utarbeidet ulike modeller for aksjekapital og driftstilskudd fra partene og ulike opplegg er drøftet med lederne for regionrådene i Agder. I tillegg har det vært møter med de fleste rådmennene om opplegg for etablering og drift. Fylkeskommunene har gjort sine vedtak, og ved hjelp av NHO reiseliv blir det arbeidet med næringslivet sin deltakelse.

av Siv Hemsett, publisert 27. november 2009 | Skriv ut siden