En fersk rapport viser at kvinnelig tannhelsepersonell som har vært eksponert for kvikksølv ikke har hatt økt risiko for å få barn med misdannelser eller andre uønskede fødselsutfall. Dette kommer frem i et forskningsprosjekt som St. Olavs hospital HF i samarbeid med Medisinsk fødselsregister (MFR) har gjennomført på bestilling fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Hovedmålsettingen med prosjektet har vært å undersøke om kvinnelig tannhelsepersonell som har vært eksponert for kvikksølv, har hatt økt risiko for å få barn med misdannelser. Rapporten gir ingen holdepunkter for økt forekomst av misdannelser eller andre uønskede fødselsutfall hos tannhelsepersonell.

Departementet har orientert de berørte parter er om det positive resultatet.

Rapporten kan du lese på St. Olavs hospitals nettsted: http://www.stolav.no/templates/StandardMaster____99935.aspx?epslanguage=NO 

av admin, publisert 23. november 2009 | Skriv ut siden