Totalt anslås det et behov for økning i personellmessige ressurser på sju til åtte årsverk. Dette medfører også behov for økt kapasitet på lokaler og en engangssum til investering i kontorutstyr. Til sammen må årsbudsjettet for 2010 tilføres ca. 6,5 millioner kroner for dekke kostnadene i forbindelse med nye oppgaver.

I statsbudsjettet er økningene i forbindelse med forvaltningsreformen for Vest-Agder fylkeskommune 4,2 millioner kroner i til dekning av personellmessige ressurser, 201,2 millioner kroner i forbindelse med nye fylkesveier og ferger, samt ca. 21 millioner kroner til øvrige oppgaver.

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. november 2009 | Skriv ut siden