-I Møre og Romsdal har vi sett med interesse på den spennende satsingen som skjer på Agder innen likestillingsarbeidet. Vi har derfor henvendt oss til Vest-Agder fylkeskommune for å kunne foreta et besøk hvor vi både kan få høre om og hente lærdom fra arbeidet som drives i landsdelen. Vi har, som tilfellet er på Sørlandet, også behov for å bedre oss, sier Reidun Klock Tjervåg leder av Likestillingsutvalget i Møre og Romsdal. Hun leder en gruppe på to politikere i likestillingsutvalget og to administrative medarbeidere som i dag er på studiebesøk i Vest-Agder.

av admin, publisert 12. november 2009 | Skriv ut siden