I tillegg til fylkeskommunens egne informasjonsansatte var det engasjert eksterne journalister til å gjennomføre kursopplegget.

Fylkesrådmann Tore Berntsen uttrykte etter samlingen at det var svært nyttig for lederne å få en så grundig gjennomgang med både kunnskapsstoff, øving og evaluering av egne ferdigheter for den enkelte.

Forslag til en ny mediestrategi for fylkeskommunen er nå snart på plass. Etter årsskiftet vil arbeidet med å utarbeide en ny informasjonsplan starte.
Informasjonsrådgiver Cheryl Macdonald foredrar om mediehåndeteringInformasjonsrådgiver Cheryl Macdonald foredrar om mediehåndtering.

av admin, publisert 10. november 2009 | Skriv ut siden