I ukene fremover vil politikerne i fylkeskommunen og Marnardal kommune behandle et forslag til en fireårig samarbeidsavtale mellom fylkeskommunen og kommunen. Avtalen omfatter tema som: næringsutvikling, veiopprusting, stedsutvikling, videreutvikling og ivaretakelse av Høgtun kultursenter og Bjelland kirke, opplevelsestilbud knyttet til Mandalselva, et mulig biobrenselanlegg og et opplegg for sikring og utvikling av frilufts- og naturområder. I fylkeskommunen vil fylkestinget foreta den endelige behandlingen av utkastet til avtale 15. desember.

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. november 2009 | Skriv ut siden