Vest-Agder fylkeskommune er en viktig aktør i arbeidet med nærings- og regionalutvikling. Denne rollen vil bli ytterligere styrket ved at fylkeskommunen går inn på eiersiden i Innovasjon Norge. Fylkeskommunene er i dag en stor oppdragsgiver til Innovasjon Norges ordninger

Stortingets hensikt med felles eierskap mellom staten og fylkeskommunene i Innovasjon Norge er å tilrettelegge for en eierstruktur som et viktig ledd i gjennomføringen av forvaltningsreformen. Fylkeskommunene skal ha økt innflytelse i regional- og næringspolitikken gjennom eierskap til en vesentlig del av virkemiddelapparatet som Innovasjon Norge utgjør. Felles eierskap skal også legge tilrette for økt desentralisering av oppgaver i Innovasjon Norge til distriktskontorene. For fylkeskommunene skal dette gi et bedre verktøy for å utøve sitt ansvar og mandat som regional utviklingsaktør, og bidra til å løfte regionale utviklingsmuligheter opp på nasjonalt nivå.

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. november 2009 | Skriv ut siden