Ettersom fylkeskommunens lånegjeld øker betydelig i økonomiplanperioden, øker også kostnadene i forbindelse med renter og avdrag. Dette er en stor utfordring for fylkeskommunen, og selv om lånerenten nå er på et lavt nivå, ventes en gradvis renteøkning. Innenfor rammene av finansreglementet vurderer fylkesrådmannen fortløpende å binde en større andel av låneporteføljen i fastrentelån, dersom det er fordelaktig, fremgår det i forslaget til Økonomiplan for perioden 2010 til 2012.

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. november 2009 | Skriv ut siden