Flere elever fra videregående skole var i dag samlet i Kristiansand Rådhus i forbindelse med at FN-sambandet Sør arrangerte et rollespill som arrangeres over hele verden. I år er temaet konflikten i Darfur - en pågående væpnet konflikt i det vestlige Sudan, som begynte i 2003. Det er hovedsakelig en konflikt mellom militsgruppen Janjaweed, som er rekruttert fra lokale arabiske stammer, og de ikke-arabiske folkene i regionen. -Å skape forståelse for at internasjonalt arbeid er vanskelig og tar tid. Det er nødvendig å øve seg i å løse konflikter og å leve i fred med uenighet og forskjellighet. Det kalles diplomati, sa Thore Westermoen ved åpningen av arrangementet.

Gjennom et FN-rollespill spiller deltakerne delegater fra landene i det virkelige Sikkerhetsrådet, og argumenterer for sitt lands syn. Målet er å komme fram til forslag til resolusjoner som det stemmes over til slutt. Studentene setter seg i forkant grundig inn i sitt lands synspunkt og prøver å få igjennom dets interesser, men man er også avhengig av å samarbeide med andre delegasjoner for å vinne støtte for sin sak.
Konflikten, som rollespillet tar utgangspunkt i har ført til en massiv flyktningestrøm, drap, voldtekter og plyndringer. Vestlige medier har beskrevet konflikten som «etnisk rensing» og «folkemord». Ved utgangen av 2008 er det anslått at omkring 300 000 mennesker har omkommet og kanskje tre millioner mennesker er drevet på flukt som en følge av krigen i Darfur
Westermoen Thore fylkesordfører
Thore Westermoen
. Til tross for de mange års forsøk på å håndtere krigen, er det fortsatt kamper og en vedvarende krise for sivilbefolkningen.
-Rollespill er en god måte å lære på, sa fylkesordføreren. -Rollespillet gir for det første en viktig innsikt i konflikten i Darfur og problemstillingene der. Og ikke mindre viktig: større forståelse for hvordan FN jobber og hvordan viktige beslutninger tas. En lærer spilleregler for demokrati og møteavvikling. Samtidig ser en betydningen av respekt for andre og gode omgangsformer. En innser og muligheten for konfliktløsning uten vold og våpen, sa Westermoen.
-Verden vi lever i gir oss utfordringer og oppgaver så snart vi retter blikket utover vår egen virkelighet - både lokalt og globalt. Det finnes altfor mange mennesker som lever i en vedvarende krise uten mulighet til å skape en trygg fremtid for seg og sine. Overalt er det mennesker som lever i kriser verden overser. Mange humanitære kriser blir oversett. De har rett til å bli sett, understreket fylkesordfører Westermoen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. november 2009 | Skriv ut siden