Fylkestannlegene fra hele landet var samlet til møte i Sandvika 29. oktober. Fylkestannlegene har et eget nasjonalt organ som ledes av et arbeidsutvalg. På møtet ble det valgt nytt arbeidsutvalg. Fylkestannlege Per Kvinlaug fra Vest-Agder fylkeskommune ble valgt inn i utvalget. De øvrige som utgjør utvalget er: Richard Næss fra Østfold som ble valgt til leder, Kari Strand fra Nord-Trøndelag som ble gjenvalgt som kasserer, Helene Haver fra Rogaland og Peter Marstrander fra Troms.

av admin, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden