Kristiansand skal være vertshavn for Tall Ships’ Races i 2010. Seilskutene kommer til Kristiansand 29. juli etter et opphold i Ålborg og seiler videre 1. august. Det legges opp til en seilskutefest for hele landsdelen. Selskapet The Tall Ships’ Races Kristiansand, som er etablert av Kristiansand kommune og Næringsforeningen for Kristiansandsregionen, har søkt Vest-Agder fylkeskommune om en halv million kroner i støtte til produksjon og presentasjon av Agders kulturliv i forbindelse med arrangementet. Fylkesutvalget vedtok i går at fylkeskommunen bidrar med støtten.

Fylkeskommunen har også gitt støtte til Tall Ships Races på andre måter. Det er bevilget 26.000 kroner til en brosjyre ”som presenterer havnene på Agder og som inviterer skuter til sørlandske havner”. Odderøya fyr er stilt vederlagsfritt til disposisjon for Tall Ships’ Races til bruk som trafikksentral. Fylkeskommunen vil også utarbeide en kulturhistorisk trykksak på norsk og engelsk knyttet til kystkulturen i Agder med spesielt fokus på Gamle Flekkerøy havn, som kan deles ut, eventuelt selges under Tall Ships’ Races. Forfattere vil være fylkeskonservator Frans-Arne Stylegar og rådgiver innen kystkultur Gunnar Eikeli.

Statsraad Lemkuhl og Sørlandet Statsraad Lenkuhl og Sørlandet konkurrerer

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. november 2009 | Skriv ut siden