Jeg hadde lenge hatt en drøm om å gjøre noe helt annet. Noe enkelt noe. Noe med hjertet. Noe koselig. Noe gøy. Sommeren 2008 gjorde jeg det. Jeg gjorde Drømmen min virkelig. Jeg brukte 180 000 av sparepengene mine og bygde, i samarbeid med arkitekt Arne Åmland, tre små hytter og satte de opp i rullesteinene utenfor Lista fyr. Og malte de i rosa, blått og grønt. Og gav de navnene Nyperosa, Havsula og Håbet er lysegrønt. Nyperosa innredet jeg som ei stor seng, Havsula som en kaffibar og Håbet er lysegrønt fikk en benk, en refleksjonsbenk. Så formulerte jeg setningen: Hvor stor må ei hytte være for å kose seg med en kaffi på trappa? Slik innledet ARTSTARTstipendmottaker Solveig Egeland fra Kvinesdal et foredrag om sitt prossjekt under utdelingsarrangementet for ARTSTART-stipender nylig.

Suksess
Hyttene ble en suksess. Aldri før hadde så mange besøkt en kunstinstallasjon ved Lista Fyr. Folk kom, de brukte hyttene; de spiste nistepakke, feira bursta, hadde familieselskap, sov middag, overnatta. Etter tre dager var det ventelister for å overnatte i Nyperosa. Hyttebøkene ble fulle av panegyriske kjærlighetserklæringer til ideen, filosofien og hyttene, sa Egeland.

Små hytter foran Lista fyr
Små hytter foran Lista fyr
Hva ville jeg med hyttene? Utover det å ha det gøy. Jeg hadde et håp om å bidra i en verdidebatt. Jeg hadde lyst å utfordre oss litt på hva vi egentlig trenger for å være lykkelige. Jeg opplevde at det stadig var snakk om store ting, dyre hytter, mye staffasje - ting som krever et høyt forbruk, og som går på bekostning av miljøet vårt. Jeg tenkte at denne rikdommen vår kanskje har ei fattig bakside. - Og at når alt kommer til alt, så er vi mennesker ganske like - jeg hadde et håp om at det ekte og enkle er det som evne å røre noe inni oss, i hjertet - og at det ligger en referanse i ryggmargene hos oss, uttrykte Egeland tankefullt..

I år har hun bygd tre nye små hytter som har stått på ei øy i indre Oslofjord. Nesodden kommune hadde lest om ideen i Dagens næringsliv og kontaktet Solveig Egeland med ønske om å bli den første kommunen som fikk utstillingen til sitt naturområde. Også i år ble hyttene en suksess og de har vakt stor oppmerksomhet både i lokale og nasjonale medier..

Stipend
I fjor fikk hun ARTSTART stipend som en viktig anerkjennelse for at det hun driver med har en næringsdimensjon.

Hvorfor har hyttene vært så populære - og hvordan kan jeg bygge buisness rundt dette? spør hun. Ideen er enkel. Hyttene er enkle. Budskapet er enkelt. Hyttene har truffet folk i hjertet, de snakker til folk i alle aldre, enten du er rik eller fattig -i et språk som alle forstår. De minner oss om basale verdier som nærhet, glede, natur, vind og vær.

Solveig Egeland jubler etter å ha mottatt ARTSTART stipend
Solveig Egeland jubler etter å ha mottatt ARTSTART stipend
Satser videre
Forretningsmessig så tror jeg at denne utstillingen har vist oss at kunst kan være et svært viktig virkemiddel for å selge en ide inn til folk. Og at det ligger et potensiale i dette skjæringspunktet mellom næring og kunst. Noe jeg ser på som en stor utfordring å jobbe videre med. Jeg ønsker å jobbe videre med Små Hytter slik de er i dag. Det jeg skapte for å undersøke om det var interesse for småhytter generelt, har vokset seg store innholdsmessig, og fått en identitet. Dette tror jeg det ligger et næringspotensiale i. Jeg ønsker derfor å jobbe videre med å disse tre; Nyperosa, havsula og Håbet. Jeg ønsker å komme i dialog med IKEA for å diskutere et eventuelt samarbeid. Slik jeg ser det har IKEA mange av de verdiene som hyttene formidler. Det kunne derfor vært spennende å se hva man kunne fått til her av synergier. Hyttene kan masseproduseres, og møte mange behov som alt fra dokkehus, skrivestue, lesestue, lysthus osv, Jeg er på jakt etter en naturskjønn campingplass som har lyst å gjøre et eksperiment med hyttene. Sette opp mange, som en liten opplevelseslandsby, sier hun

Ønsker å bidra samfunnsmessig
Jeg ønsker at mitt levebrød har en samfunnsmessig verdi, at mine hytter bidrar til å få folk til å tenke mindre, til å glede seg over naturen, over de små tingene og de enkle gledene - som ofte er gratis. Jeg føler meg veldig heldig. Jeg lever i drømmen min. Jeg gjør noe helt annet. Jeg elsker det. Og slik har jeg tenkt å fortsette å leve, sier Solveig Egeland.

av admin, publisert 13. november 2009 | Skriv ut siden