Utdanningsdirektoratet, skriver på sin nettside at direktoratet har fått spørsmål knyttet til føring av fravær på vitnemålet og kompetansebevis når fraværet skyldes sykdom og hva som er tilstrekkelig dokumentasjon av sykdommen. Direktoratet opplyser at ved fravær som følge av influensa A (H1N1) er det ikke påkrevet med legeerklæring. Dersom eleven ikke er fylt 18 år kan foreldrene skrive en signert melding. Etter eleven har fylt 18 år er det tilstrekkelig med en melding fra eleven selv.

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. november 2009 | Skriv ut siden

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/content/right.cshtml)