Tirsdag 17. og onsdag 18. november skal 36 representanter fra russestyrene og ledelsen ved de videregående skolene i Vest-Agder være sammen for å lage en plan for hvordan russefeiringen 2010 kan blir både trygg og gøyal. Gjennom praktiske oppgaver, foredrag, diskusjon og gruppearbeid skal deltakerne få kunnskap om trafikksikkerhet, rusmidler og hvordan de kan legge til rette for at russen ikke skal komme opp i alvorlige og farlige situasjoner under russefeiringen. Målet med seminaret er at russen sammen med skolens ledelse skal sette av tid til å informere på skolen om rus og trafikksikkerhet før russefeiringen starter.

Fylkesordfører Thore Westermoen åpner seminaret tirsdag 17.november. Etterpå blir det foredrag om hva en visjon om ingen drepte og varig skadde i trafikken betyr for hver enkelt. Russen vil også få se en bil som har kollidert i 70 km/t og konsekvenser av ikke å bruke bilbelte. Det skal lages en egen plakat med slagord som kan brukes i informasjonen på skolene.

Trygg Trafikk samarbeider med fylkeskommunen, Statens vegvesen og politiet for å bevisstgjøre russen på hvordan russefeiringen kan bli trygg og gøyal uten alvorlige ulykker. Bråstopp i 70 frontkollisjon

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. november 2009 | Skriv ut siden