Innovasjons Norge i samarbeid med Norges Forskningsråd og Sørlandets Europakontor, inviterer til lunsjseminar om mulighetene i EUs forskningsprogrammer den 18.november. Formålet er å synliggjøre hvilke muligheterbedrifter har for deltakelse i EU-finansierte forsknings-og utviklingsprosjekter. Målgruppener bedrifter som ønsker å lære mer om hvordan de kan delta i EU-finansierte ptosjekter, samt forskere og konsulenter som ønsker å lære mer om verdien av bedriftsdeltakelse i EUs forskningsprosjekter.

Hvorfor delta i EU-prosjekter?
  • Tilgang på ny kompetanse og teknologi
  • Nye forretningsforbindelse og internasjonale nettverk
  • Annerkjennelse og troverdighet i markedet
  • Kostnadsdeling med partnere + EU-tilskudd
EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling er en satsing med et samlet budsjett på 50,5 milliarder euro over syvårsperioden 2007-2013. EU har som mål at en stor andel av disse midlene skal gå til små og mellomstore bedrifter.
På møtet vil det gis en innføring i følgende delprogrammer:
  • Reasearch for the benefits of SMEs
  • Eurostars
  • Co-operation

Det vil bli satt av god tid til å vise eksempler på finansierte prosjekter med norsk deltakelse,  i etterkant av møtet vil det blir muligheter for å diskutere prosjektideer med foredragsholderne.
Foredragsholderne:
Vebjørn Walderhaug fra Norges Forskningsråd er ekspert på bedrifters mulighet i EUs 7. rammeprogram for forskning og utvikling. Han er også nasjonalt kontaktpunkt på programmet Reasearch for the benefit of SMEs. Frode Braadland arbeider som EU-rådgiver i Innovasjon Norge Agder. Han vil fortelle om hvordan regionale ressurspersoner kan hjelpe bedrifter med deltakelse i EU-prosjekter.
Les hele programmet her.
Tid og sted:
18. november på Universitetet i Agder, auditorium I1-066 (bygget for helse- og idrettsfag). Seminaret er klokken 10.00-12.30 inklusive enkel lunsj.
Påmelding innen 13.november til Frode Braadland på frbra@innovasjonnorge.no eller på telefon 425 70 495.

av Fossan, Mette, publisert 2. november 2009 | Skriv ut siden