Kirkens SOS i Agder har søkt fylkeskommunen om driftsstøtte for neste år. Vest-Agder fylkeskommune har i en årrekke bevilget støtte til Kirkens SOS. Fra og med 2006 har den årlige støtten vært på 75.000 kroner. Fylkesutvalget besluttet i går at tilsvarende beløp også ytes som støtte for 2010. Kirkens SOS i Agder er en frivillig og selvstendig, døgnåpen diakonal krisetjeneste, tilknyttet sammenslutningen Kirkens SOS i Norge. Den lokale organisasjonen har begge agderfylkene som virkeområde og arbeidet blir finansiert gjennom frivillig innsats og økonomisk støtte fra staten, forskjellige menigheter, agderkommunene og de to fylkeskommunene.

I fjor hadde Kirkens SOS i Agder over 18 000 henvendelser. På krisetelefonnummer 815 33 300 når en frem hele døgnet. Rundt 100 frivillige telefonvakter er tilgjengelige for mennesker med små og store kriser. I tillegg til krisetelefon har Kirkens SOS en krisetjeneste på internett - www.kirkens-sos.no Her gis det svar innen 24 timer og stadig flere unge benytter tilbudet.


av Torkelsen, Jan H., publisert 4. november 2009 | Skriv ut siden