En avtale om standard for reisegaranti ble nylig signert mellom Kollektivtrafikkforeningen og Transportbedriftenes Landsforening (TL). Det bevitnet nærmere 200 interessenter som deltok på en nasjonal Kollektivtrafikkonferansen i forrige uke. Styreleder Harald Vålandsmyr i TL og styremedlem Siv Wiken (bildet) signerte avtalen om bransjestandard for reisegaranti. Hensikten er å styrke kollektivtilbudets attraktivitet og konkurransedyktighet i forhold til bilen ved å gi kundene bedre rettigheter ved forsinkelser og driftsforstyrrelser.

Kollektivtrafikkforeningen og Transportbedriftenes Landsforening har signert avtale om felles bransjestandard for reisegaranti. Kollektivtrafikkforeningen og TL mener det er nødvendig å styrke kollektivtilbudets attraktivitet og konkurransedyktighet i forhold til bilen ved å gi kundene bedre rettigheter ved forsinkelser og driftsforstyrrelser.
En reisegaranti vil gjelde ved forsinkelser eller innstillinger. I de tilfeller der trafikkselskapene ikke lykkes å sette opp alternativ transport, kan kunden få refundert dokumenterte utlegg til drosje og/eller egen bil eller annen alternativ transport – dersom du blir mer enn:
20 minutter forsinket på reiser under 1 time med inntil 500 kroner
40 minutter forsinket på reiser mellom 1 og 3 timer med inntil 750 kroner
60 minutter forsinket på reiser over 3 timer med inntil 1.000 kroner
Avtalen om samarbeid om innføring av reisegarantiordning ble signert på Kollektivtrafikkonferansen 11.11.00. Ved signeringen av avtalen ble medlemmer av Kollektivtrafikkforeningen og TL oppfordret til å innføre reisegarantiordningen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. november 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer