Dette spørsmålet er utgangspunktet for ei ny satsing i regi av Kommunal- og regionaldepartementet. Satsinga vart varsla i Stortingsmelding nr 25 (2008-2009) Lokal vekstkraft og framtidstru. I framlegget til budsjett for 2010 er det sett av 25 millionar kroner. Satsinga på bulyst skal gå over fleire år og er no under utforming. Den vidare konkretiseringa av bulystsatsinga skjer i dialog med fylkeskommunane. Departementet har presentert satsinga fleire stader, og vil om kort tid sende ut eit invitasjonsbrev til alle fylkeskommunane med ønske om innspel på spennande tema og prosjekt, framgår det i ei pressemelding.

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. november 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer