I 2011 kan et nytt biobrenselanlegg være på plass for å varme opp Lista videregående skole, Lista ungdomsskole og Listaheimen. Vest-Agder fylkeskommune og Farsund kommune er sammen om initiativet Anlegget skal etter planen både bygges og drives av private aktører. Anleggsprosjektet inviterer nå til anbud i hele EØS-området. -Vi ønsker oss en forutsigbar energitilførsel og en forutsigbar energipris. I bytte kan vi tilby utbygger og driver forutsigbare driftsforhold gjennom en langsiktig og god avtale med 20 års varighet. Lengden er bevisst valgt for å gi interessenter en god mulighet til å få nedbetalt investeringskostnadene sine, sier seniorrådgiver i bygg og innkjøpsenheten Knut Otto Pedersen til Farsunds Avis.

Det er også muligheter for å utvide konseptet både i forhold til privatboliger og garderobeanlegg
skolen
Lista videregående skole
ved Vanse stadion. Det vil etter planen bli lokalisert på en kommunal tomt like nedenfor Lista videregående skole.
Kommunen og fylkeskommunen vil spare miljøet for et CO2-utslipp på 600 tonn i året. Det tilsvarer årsutslippet til rundt 300 biler med en et «normalt» høyt utslipp og en årlig kjørelengde på 12.000 km.
Anbudsprosessen vil trolig ta mellom tre og seks måneder. I tillegg regner man med en anleggsperiode på rundt ett år.

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. november 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Søgne Videregående Skole
  av jto, 15.11.19

  Søgne videregående skole inviterer til informasjonsmøte 20. november

  Les mer
 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer
 • Lyngdal Vgs Åpningsarrangement 2019
  av jto, 29.10.19

  Flott opprustet skolebygg åpnet i Lyngdal

  Les mer