Statistikken for bompasseringer på Kvinesheia og Riksvei 43 mellom Lyngdal og Farsund foreligger nå. Den viser at det per dag hittil i år har passert 4883 kjøretøy på Kvinesheia og 3127 på Riksvei 43. Trafikkmengden er økt med 0,8 prosent så langt i år. -Det store antallet passeringer gjennom bomstasjonene viser at satsingen på Listerpakken har hatt den effekten vi la til grunn. Målet var å binde sammen Listerregionen på en ny måte. Listerpakken har vært en samfunnsmessig veldig god investering, sier fylkesordfører Thore Westermoen, som er styreleder i Lister Bompengeselskap AS.

Driftskostnadene for bompengeselskapet er så langt i år på 8,2 prosent av driftsinntektene. - Vi Bomstasjon Kvinesdalkonstaterer at driftskostnadene er svært lave i ”Listerbommene”. Et nivå på rundt åtte prosent er meget gunstig i norsk sammenheng. Når det hevdes at det er kostbart å drive bompengeinnkreving så er det ikke tilfelle i Listerområdet. Over 90 prosent av inntektene i bommene går rett inn i veibyggingen, konstaterer fylkesordføreren.

av admin, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden