I forhold til ny planlov er regional planstrategi og oppfølging av den, utfordringen. Denne vil kreve en mer systematisk og kontinuerlig oversikt over utviklingstrekk på Agder, økt fokus på samhandling med regional stat, kommuner, næringsliv, akademia og andre organisasjoner i regionen. Planstrategi skal lages hvert fjerde år, og i denne vil det bli laget opplegg for flere tematiske og/eller geografisk begrensede plan/strategiprosesser. Fylkeskommunen vil ha ansvaret for oppfølging av planstrategien og koordinering av planprosesser.

Mange av de nye oppgavene medfører ansvar knyttet til produksjon av kartfestet informasjon. Fylkeskommunen er i dag med i ”Norge Digitalt” og har dermed tilgang på Statens kartverks informasjon.

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. november 2009 | Skriv ut siden

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/content/right.cshtml)