Gjennom overføringsmodellen har fylkeskommunene engasjert seg sterkere i fartøyvernet enn tidligere gjennom politiske vedtak, økte personalressurser, tett kontakt med fartøyeiere, og ved å initiere eller medvirke i faglige sammenhenger. Riksantikvaren har videre fått støtte til oppfølgingen av nasjonale mål og i gjennomføringen av enkeltprosjekt.

Evalueringen finner du her

av admin, publisert 2. november 2009 | Skriv ut siden

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/category/relatednews.cshtml)