Prosjektleder Kjell Soltvedt i Statens vegvesen opplyser til Farsunds Avis, at det ligger an til en åpning av riksvei 465 mellom Hanesund og Sande i Farsund i uke 47, altså mellom 16. og 20. november. Statens vegvesen har foreløpig ikke satt noen eksakt åpningsdato. Den sju kilometer lange veistrekningen blir tre kilometer kortere enn dagens strekning. Den vil gi en langt tryggere og raskere kjøretur for bilistene som ferdes mellom Farsund og Åpta. Veiåpningen er rundt et år forsinket i forhold til opprinnelig fremdriftsplan.

I tiden frem mot åpningen skal det gjennomføres en beredskapsøvelse i den 3,3 kilometer lange Ravneheitunnelen. Vegvesenet og hovedentreprenør Mesta holder på med den siste finpussen på veistrekningen og tester det elektroniske tunnelutstyret opp mot veitrafikksentralen i Porsgrunn.

Pris en på veianlegget bli ventelig på 370 millioner kroner. Veien videre fra Sande til Åpta skal etter planen påbegynnes til våren.

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. november 2009 | Skriv ut siden