På et felles møte mellom fylkesutvalget og formannskapet i Marnardal på Høgtun kultursenter i Øyslebø i går opplyste ordfører Helge Sandåker, som også er fylkestingsrepresentant, at han håper et forslag til samarbeidsavtale mellom kommunen og fylkeskommunen vil stå på dagsorden i fylkestinget i desember. -Samarbeidsavtalene vi har inngått og vil inngå fremover med kommunene i fylket er positive. Det er i stor grad kommunenes prioriteringer, kombinert med regionale tema, som utgjør grunnlaget for drøftingene frem til avtaleutkastet. Avtalene er med å sette samarbeidet inn i en helhet og de gir forutsigbarhet, sa fylkesordfører Thore Westermoen.

Ordfører Sandåker uttrykte at det er svært positivt at fylkesutvalget avholder sine møter rundt i Vest-Agder. -Det er viktig for å få til gode samtaler og dialog om tema som det er gjensidig interesse for i disse møtene. Forholdet mellom fylkeskommunen og kommunene i fylket er blitt mye bedre de seneste årene. Forholdet mellom fylkeskommunen og Marnardal har for øvrig alltid vært bra, understreket ordføreren.

Under besøket ble fylkesutvalgets representanter med på en omvisning i det flotte nye kultur- bilbliotek-, idretts- og skoleanlegget på Øyslebø. Det har, med en kostnad på 120 millioner kroner, vært et betydelig økonomisk løft for kommunen med rundt 2200 innbyggere.
Felles møte fylkesutvalget og formannskapet i MarnardalOrdfører Helge Sandåker opplyste på møtet at en samarbeidsavtale mellom Marnardal kommune og fylkeskommunen snart vil være på plass.

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. november 2009 | Skriv ut siden