På et konsultasjonsmøte mellom staten og KS nylig fremmet KS et ønske om mer detaljert dokumentasjon av Statens vegvesens kostnader knyttet til felles vegadministrasjon med fylkeskommunene enn de hittil har mottatt. Bjørg Tysdal Moe fra den politiske ledelsen i KS viste til at 500 millioner kroner av beregnet andel til fylkeskommunene er tilbakeholdt til felles vegadministrasjon. KS ber derfor om en redegjørelse for hvilken utredningskapasitet i Statens vegvesen fylkeskommunene kan forvente.

Statssekretær Erik Lahnstein (SP) uttrykte, i følge referatet fra møtet, forståelse for at KS ønsker
Erik Lahnstein
Erik Lahnstein
slik dokumentasjon. Han viste imidlertid til at en regional organisering av Statens Vegvesen bidrar til at de dessverre ikke har gode nok verktøy til å utarbeide dette. Lahnstein noterte seg innspillet, fremgår det i referatet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. november 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer
 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer