På et konsultasjonsmøte mellom staten og KS nylig fremmet KS et ønske om mer detaljert dokumentasjon av Statens vegvesens kostnader knyttet til felles vegadministrasjon med fylkeskommunene enn de hittil har mottatt. Bjørg Tysdal Moe fra den politiske ledelsen i KS viste til at 500 millioner kroner av beregnet andel til fylkeskommunene er tilbakeholdt til felles vegadministrasjon. KS ber derfor om en redegjørelse for hvilken utredningskapasitet i Statens vegvesen fylkeskommunene kan forvente.

Statssekretær Erik Lahnstein (SP) uttrykte, i følge referatet fra møtet, forståelse for at KS ønsker
Erik Lahnstein
Erik Lahnstein
slik dokumentasjon. Han viste imidlertid til at en regional organisering av Statens Vegvesen bidrar til at de dessverre ikke har gode nok verktøy til å utarbeide dette. Lahnstein noterte seg innspillet, fremgår det i referatet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. november 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer